השקייה מדוייקת
בפשטות ובקלות

השותפים שלנו

 

עד 15%

הפחתה במים ובדשן

עד 20%

עלייה ביבול (כמות ואיכות)

עד 20%

גידול ברווח

 מגדלי עגבניות
ישראל

עד 20%

הפחתה במים ובדשן

עד 30%

עלייה ביבול (כמות ואיכות)

עד 20%

גידול ברווח

 מגדלי פלפל
ישראל

עד 20%

הפחתה במים ובדשן

עד 30%

עלייה ביבול (כמות ואיכות)

עד 20%

גידול ברווח

מגדלי מלפפונים
ספרד

field.jpg